Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

1. Lestarieven

De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur, tijdens welk uur in totaal een half uur op de baan les wordt genoten, in drie blokken van ongeveer tien minuten, uitgaande van een twee persoonsbezetting op de baan, en zijn inclusief het gebruik van materiaal.

2. Lesgeld

Alleen vooraf betaalde lessen kunnen worden ingeboekt. Lessen kunnen zowel online via deze website (via iDeal) of door betaling bij de receptie (contant of PIN) worden aangeschaft. Er is geen mogelijkheid tot het betalen met een creditcard.

3. Persoonsgebonden

Alle lessen zijn persoonsgebonden. Als leskaarten gebruikt worden voor kinderen dan gelden afwijkende regels, zie onze pagina kinderlessen.

4. Verhindering

In geval van verhindering kan een geboekte les tot 48 uur voor aanvang geannuleerd worden. Annulering kan worden doorgegeven per telefoon of per e-mail. Als we de telefoon niet opnemen kan een bericht worden ingesproken. Tijdige annulering betekent dat de les(sen) opnieuw kan (kunnen) worden geboekt. Niet tijdige annulering, dus binnen de 48 uur voor aanvang, betekent dat de les(sen) vervalt/vervallen.

Let op: bovenstaande is niet van toepassing voor speciale acties, zoals bijvoorbeeld Skien voor KiKa. Bij verhindering is uw betaling een donatie aan het goed doel.

5. Restitutie

Restitutie van betaalde lesgelden is niet mogelijk!

6. Laag- en hoogseizoen

Laagseizoenles(sen) is/zijn geldig van 1 april tot en met 31 augustus van het jaar van aanschaf.

Hoogseizoenles(sen) is/zijn geldig vanaf 1 september tot 1 april en van 1 april tot 31 december.

Als je hoogseizoenles(sen) aanschaft tussen 1 september en 1 april dan zijn deze geldig tot 31 december van kalender jaar volgend op het jaar waarin je deze kocht.
Als je hoogseizoenles(sen) aanschaft tussen 1 januari en 1 april dan zijn deze geldig tot 31 december van het jaar van aanschaf.

Bij aanbiedingen gelden aangepaste voorwaarden en geldigheid. Deze wordt altijd duidelijk bij aanschaf aangegeven.

Voor niet afgenomen lessen is geen aanspraak mogelijk op restitutie van lesgeld.

7. Hoogseizoen

Tijdens de piek in het hoogseizoen (december– februari) bestaat de kans dat de tijd van je voorkeur volgeboekt is. Je kan ons bellen voor beschikbaarheid en dan reserveren onder voorbehoud van betaling. Een reservering houden we max. 4 uur vast.

8. Eigen risico

Je volgt de lessen als ‘cursist’ voor eigen risico. SKI-INN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade. die het gevolg is van het volgen door de cursist van de lessen of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

9. Kosten

Ten laste van de cursist komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de cursist voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

10. Wanbetaling

In geval van wanbetaling zal SKI-INN aan de cursist in rekening mogen brengen haar buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van €150,00, alsmede in geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven betreffende. Voorts is de cursist bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.

11. Slotbepaling

SKI-INN behoudt zicht te allen tijden het recht voor om een of meer lessen te annuleren en/of te verplaatsen wegens overmacht, zoals een zieke leraar, technische problemen, een lockdown of te weinig deelnemers. Er wordt in genoemde situaties een passende oplossing geboden.